Herroepen Rijweg Knop

From SignalWiki
Jump to navigation Jump to search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages


Herroepen Rijweg Knop

Functie

Soms is het noodzakelijk om handmatig een eerder ingestelde rijweg vrij te geven. Dit proces wordt het "herroepen van een rijweg" genoemd, en wordt gedaan met behulp van de FHT knop.

Bediening

Druk eerst op de FHT knop om een rijweg te herroepen. Druk vervolgens de (rode) beginknop en de eindknop van de rijweg. Gebruik altijd dezelfde twee knoppen als waarmee de rijweg eerder ingesteld was. Indien het herroepen succesvol is, zal het beginsein naar stop gaan en de ingestelde rijweg verdwijnen.