Multiplayer Handleiding

From SignalWiki
Jump to navigation Jump to search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Introductie

Een van de meest interessante functionaliteiten van de Post T en Stellwerk simulatie series is de mogelijkheid om een multiplayer Verkeersleidingspost te faciliteren. Dit houdt in dat meerder spelers op verschillende computers de rol van treindienstleider aan kunnen nemen binnen dezelfde simulatie. De handelingen van de verschillende spelers worden uitgewisseld via een computer network, of dit nu een lokaal netwerk is (LAN) zoals thuis of op het werk, of via het Internet.

Een speler die een multiplayer sessie faciliteert wordt de Verkeersleider genoemd. Een speler die mee wil doen aan deze sessie maakt gebruik van een client computer programma. Alleen de verkeersleider dient een Post T of Stellwerk simulatie aangeschaft te hebben.

Het client programma (Post T Multiplayer) is gratis.

Opmerking: niet alle simulaties kunnen met Multiplayer gespeeld worden

Verbinden met een server is over het algemeen erg makkelijk. Het opzetten van een server vereist vaak enige configuratie. De navolgende tekst is bedoeld om je te helpen een multiplayer server op te zetten.

MultiPlayer Inschakelen

Het multiplayer-systeem heeft wat systeembronnen nodig om de server te bedienen. Daarom is het standaard uitgezet. Om een server te kunnen opzetten vanuit de simulatie moet u eerst de Verkeersleidingpost functie activeren in de instellingen.

Multiplayer nl settings.png

Indien Multiplayer ingeschakeld is, is gedurende een simulatie het menu 'Verkeersleidingspost' beschikbaar.

Zaken die je moeten Weten en Doen alvorens te Beginnen

Poorten

Wanneer een computer via een netwerk gegevens stuurt naar of ontvangt van een andere computer, dan gebeurd dit via specifieke poorten. Netwerk poorten zijn niet zoals fysieke poorten aan de achterzijde van je computer zoals aansluitingen voor muis en toetsenbord. Netwerk poorten zijn "software adressen" die ervoor dat de data naar specifieke computer programma's op de doelmachine worden gestuurd.

Als je op het web surft met een browser, terwijl je tegelijkertijd aan het chatten bent met behulp van een Instant Messaging applicatie, zal de web data naar een andere poort gestuurd worden dan de binnenkomende data van de persoon waarmee je aan het chatten bent.

De Post T / Stellwerk simulatie programma's verwachten dat data binnenkomt via een specifieke poort – je kan aangeven welke poort gebruikt moet worden, maar standaard wordt poort 55386 gebruikt.


Post T / Stellwerk simulaties gebruiken standaard poort 55386 voor inkomend dataverkeer.

Port Forwarding

In een typisch LAN fungeert de router als een gateway tussen computers in dat netwerk, en andere machines buiten het LAN. Normaal gesproken worden verzoeken om gegevens van buiten een LAN door de router om beveiligingsredenen geblokkeerd.

Om de router te instrueren dat het dataverkeer bestemd voor de Post T / Stellwerk simulaties moet worden toegestaan, dient port forwarding ingeschakeld te worden. In eenvoudige bewoordingen: de router moet verteld worden dat het dataverkeer via een specifieke poort (in dit geval 55386) moet/mag worden doorgestuurd naar een specifiek IP-adres (= het IP adres van jouw conputer).

Raadpleeg de handleiding van je router, of bezoek PortForward.Com om te zien of jouw router daar vermeld wordt. Hieronder wordt een voorbeeld van port forwarding gegeven:

Multiplayer en router settings.png

De simulatie maakt uitsluitend gebruik van TCP voor alle multiplayer netwerkverkeer. De computer waar de data naar doorgestuurd wordt opgegeven middels het IP adres van de computer. Het wordt aangeraden om je computer een vast (statisch) IP adres te geven – raadpleeg de handleiding van het besturingssysteem (bijv. Windows XP, Vista, Win7) over hoe een statisch (vast) IP adres ingesteld kan worden. Zie ook de sectie Andere nuttige bronnen voor aanvullende online informatie bronnen die je kunnen helpen bij he instellen van eeen statische IP adres en poort forwarding.

Firewalls

Op computers is meestal firewall software geïnstalleerd en geconfigureerd (eerlijk gezegd zou dit zo moeten zijn) om extra netwerkbeveiliging te bieden. Als je gebruik maakt van een firewall op jouw computer, dien je ervoor te zorgen dat de poort die je gebruikt (meestal 55386) geopend is. Als dit niet het geval, zal niemand in staat zijn met jouw (seinhuis simulatie) server te verbinden.

Sommige firewalls kunnen detecteren wanneer een applicatie een bepaalde poort nodig heeft, en zal vriendelijk om jouw toestemming vragen de poort te mogen openen. Raadpleeg de handleiding van jouw firewall software voor hoe een poort toe te voegen.

Een MultiPlayer Sessie Beginnen

Na het starten van een nieuwe simulatie, zal de menu optie Verkeersleidingspost zichtbaar moeten zijn. (Indien dit niet het geval is, schakel dan de Multiplayer functie zoals uitgelegd in de sectie Multiplayer Inschakelen.) In het menu Verkeersleidingspost kies je Beginnen. Het volgende venster wordt dan getoond:

Multiplayer nl dispatchercenter setup.png

Jouw naam en de naam van jouw server (Naam Verkeersleidingspost) zijn automatisch ingevuld. In het voorbeeld zijn de namen gewijzigd ten aanzien van de standaard waarden.

Het kan zijn dat je niet je eigen naam wilt gebruiken, maar kies een naam voor jezelf en jouw server welke uniek zijn en beschrijvend zijn. Je naam mag geen ongebruikelijke karakters of spaties bevatten. De server naam mag daarintegen wel spaties en leestekens bevatten.

Geef alleen een wachtwoord op indien je toegang tot jouw server wilt beperken. Als je een wachtwoord opgeeft, zal je dit wachtwoord moeten doorgeven aan de spelers die je mee wilt laten doen aan de multiplayer sessie.

Onderaan het venster bevinden zich een aantal geavanceerde opties. Indien je een publieke server start, hou dan rekening met het aantal spelers, aangezien elke extra speler leidt tot extra belasting op jouw netwerk en daardoor de simulatie meer belast.

Er zijn drie tabjes in het midden - Verkeersleidingspost, Lokale (LAN) Server en Server voor Gevorderden. Elk van deze vereist enige uitleg.

Verkeersleidingspost

Het opzetten van een Verkeersleidingspost is de makkelijkste en snelste manier om anderen aan jouw simulatie te laten deelnemen (er vanuitgaande dat er geen port forwarding en firewall problemen zijn). Als een Verkeersleidingspost gestart wordt, zal jouw informatie tijdelijk verstrekt worden over het Internet. Zodoende is jouw simulatie publiek beschikbaar voor anderen om aan deel te nemen. Dit proces verlangt in zijn geheel niet dat je je ergens voor aan moet melden. Als je de multiplayer sessie beeindigd of de simulatie geheel afsluit, zal de informatie over jouw Verkeersleidingspost worden verwijderd. Indien een ander persoon een beschikbare Verkeersleidingspost zoekt, dan zal hij in het Multiplayer programma jouw verkeersleidingspost in de lijst zien staan:

Multiplayer nl connectingtoserver.png

Anderen hebben de mogelijkheid om de beschikbare Verkeersleidingsposten te filteren op basis van taal, wachtwoorden, aantal personen die al aan een simulatie deelnemen etc. Het belangrijkste voordeel van het starten van een Verkeersleidingspost is dat je de informatie over hoe met jouw server te verbinden niet handmatige naar de deelnemers hoeft te verspreiden. Op deze manier kunnen jou onbekende deelnemers deelnemen aan jouw simulatie. De keerzijde is echter dat je minder controle hebt over wie wel en wie niet mee kan doen.

 • 1. Klik Voorbereiden Verkeersleidingspost
 • 2. Druk op Start! wanneer dit gevraagd wordt

Je zult zien dat een gebruiker vrijwel direct met jouw server verbind - je zou het gele icoontje in de statusbalk moeten zien veranderen in een groen icoontje “1”. Dit is geen echte speler. Dit is simpelweg een eenvoudige functie in het programma om te testen of jouw poort geforward is en er geen problemen met de firewall zijn. Indien er een probleem is met jouw instellingen, zal een waarschuwing verschijnen om je te informeren dat jouw verkeersleidingspost niet gepubliceerd kan worden. Je simulatie zal verder prima functioneren, behalve dan dat niemand op het Internet in staat zal zijn om met jouw server te verbinden, ook niet als ze het handmatig zouden proberen.

Lokale (LAN) Server

Als een multiplayer seinhuis simulatie sessie opgezet wordt binnen dezelfde kamer of binnen hetzelfde gebouw, is het opzetten van een LAN server de beste keuze. Normaal gesproken hoeft er geen port forwarding geconfigureerd te worden bij het opzetten van een lokale (LAN) server) Bovendien, de vertraging die optreedt tussen de computers is veel minder dan in het geval de computers geografisch gescheiden zijn (Het Internet).

Om het uitwisselen van verbindings informatie, zoals IP adres van de server en het te gebruiken poort nummer, te vereenvoudigen worden deze geconverteerd naar een alfabetische code (10 karakters, allen hoofdletters). Deze code wordt de server code genoemd. Het is simpelweg een eenvoudigere manier om aan iemand anders te vertellen hoe hij met jouw machine kan verbinden.

 • 1. Klik Voorbereiden Lokale (LAN) Server
 • 2. (Optioneel) Wanneer gevraagd wordt op Start! te drukken, druk dan eerst op Kopieer Code naar klembord
 • 3. Druk op Start!

Stap 2 is optioneel, hoewel het de makkelijkste manier is om jouw verbindings informatie te delen met potentiële spelers.


Je kunt de server code altijd opzoeken via het menu Verkeersleidingspost -> Status. Dit is handig indien je vergeten bent om de server code te kopieëren, of je deze opnieuw nodig hebt voor spelers die later mee willen doen.

Server voor Gevorderden

Een Server voor Gevorderden is gelijkwaardig aan een lokale (LAN) server, behalve dat je expliciet een IP adres en poort kan kiezen. In tegenstellin tot de LAN server optie, kan je hier het WAN (Internet) adres laten opzoeken zodat mensen via het Internet met jouw server kunnen verbinden. Dit zonder dat je jouw Verkeersleidingspost informatie openbaar hoeft te publiceren.

In dit geval, wordt ook een server code verstrekt, welke gebruikt kan worden door deelnemers om eenvoudig te verbinden.

 • 1. (Optioneel) Wijzig poort nummer (alleen indien nodig, standaard instelling is 55386)
 • 2. Klik op IP Adres opzoeken.
 • 3. Het dialoog venster helpt je bij het kiezen van welke IP adres je wilt gebruiken. Indien je je WAN adres wilt gebruiken, moet je dit eerst laten opzoeken. Kies anders een LAN adres (in zeldzame gevallen zullen er meerdere LAN adressen getoond worden.)
 • 4. Na een adres te hebben gekozen, druk je op Gebruik.
 • 5. (Optioneel) Druk op één van de klembord knoppen om informatie te kopiëren naar het klembord.
 • 6. Druk op Start!

Als je besluit om het poort nummer te wijzigen op de Server voor Gevorderden tab, besef dan dat dit nieuwe poort nummer van toepassing is voor alle Verkeersleidingspost en LAN server functie. Wijzig dit poort nummer alleen als je weet wat je doet en een goede reden hebt om dit te doen.

Een Sessie Beheren

Er zijn een aantal hulpmiddelen voor het beheren van een Multiplayer sessie. Hieronder wordt genoemd welke dit zijn en hoe ze te gebruiken zijn.

Statusbalk

Als een Multiplayer actief is zal er een icoon verschijnen in de statusbalk. Hieronder de verschillende statussen die getoond kunnen worden:

Icoon Betekenis Beschrijving
Multiplayer connecting error.png
Fout DIt is een typische fout status - er is iets serieus niet in orde is. Soms betekent het dat het systeem op een bepaalde gebeurtenis wacht. Als het icoon blijft staan is het zeer onwaarschijnlijk dat iemand met je server kan verbinden
Multiplayer connecting notconnected.png
Niet verbonden Dit icoon wordt getoond nadat de sessie gestart is - de sessie is actief maar er is niemand verbonden
Multiplayer connecting connected.png
Verbonden Dit geeft het aantal deelnemers dat verbonden is aan. Bij het opstarten van een Verkeersleidinspost zal er een kort een "1" getoond worden, hetgeen aangeeft dat de port forwarding in orde is

Het is mogelijk dat port forwarding uitgeschakeld is, en LAN spelers toch kunnen verbinden. Port forwarding problemen worden in die situatie niet als fout beschouwd , maar anderen zullen zeker problemen hebben om met jou te verbinden.

Het icoontje zal verdwijnen zodra de sessie wordt beëindigd.

Status Venster

Wanneer een sessie actief is, open dit venster via Verkeersleidingspost > Status. Elke verbonden speler, zijn IP adres en ping wordt hierin getoond.

Als een speler zich verkeerd gedraagd, selecteer dan de betreffende speler en druk op Verwijder. Dit zorgt ervoor dat de speler uit de sessie verwijderd wordt. De speler kan opnieuw verbinden, maar hopelijk zal de speler zich nu aan de regels houden. In het geval dat een speler zeer onbeleefd wordt of ernstige problemen geeft, kan die speler permanent worden verwijderd.

Dit wordt gedaan door de naam te selecteren en vervolgens op Ban te drukken. Dit moet alleen als laatste redmiddel worden gedaan. Merk op dat indien de betreffende deelnemer zijn IP adres wijzigd hij weer opnieuw kan verbinden. Als een deelnemer pertinent storend gedrag vertoond en het verbannen mislukt, overweeg dan het gebruik van een wachtwoord.

Chatten

Het Chat venster (Verkeersleidingspost > Chat) is een zeer eenvoudig Instant Messaging systeem. Alles wat je typt is zichtbaar voor alle deelnemers aan de sessie. Deelnemers die later aan een sessie deelnemen kunnen niet zien wat er vooraf gezegd is.

Het chatvenster is geen vervanging voor mondelinge communicatie - serieuze spelers gebruiken liever een VoIP-applicatie (bijv Skype)

Een verkeersleidingspost sluiten

Als je de Verkeersleidingspost wilt sluiten, doe j edit via het menu Verkeersleidingspost > Stop. Deelnemers zullen automatisch afgesloten worden. Wees zo vriendelijk door de deelnemers te informeren dat je de sessie zult beëindigen. Indien de actieve simulatie te beëindigd wordt of als het simulatie programma volledig afgesloten wordt, zal de multiplayer sessie natuurlijk ook gestopt worden. Wees ervan bewust dat het stopzetten van een publieke Verkeersleidingspost iets langer duurt, omdat het systeem zich ook moet afmelden van de publieke lijst.

Hoe een goede verkeersleider te zijn

Een snelle internetverbinding en een goede computer zijn de minimale vereisten om een goede verkeersleider te kunnen zijn. Een verkeersleidingspost starten en laten lopen zonder dat je iets doet met de simulatie of met andere deelnemers maakt het heel moeilijk voor de overige deelnemers om serieus iets te kunnen doen.

In een Verkeersleidingspost sessie kunnen de deelnemers het treinenoverzicht, het dienstregelingvenster (inclusief de rangeeropdrachten voor de trein) en buitendienststellingen zien. Deelnemers kunnen via de telerail en telefoon communiceren met machinisten, buurtreindienstleiders, wisselsmeerders en leiders werkplekbeveiliging. Ook kunnen deelnemers Lastgevingen Aki/Ahob uitreiken, maar ze kunnen geen rangeeropdrachten aanmaken. Deelnemers kunnen ook niets doen met het bovenleidingssysteem of met de CTA bakken.

Als verkeersleider ben je verantwoordelijk voor:

 • a) Een taak/gebied toe te wijzen aan elke deelnemer.
 • b) Die taken te doen, die de deelnemers niet kunnen doen.
 • c) Waar mogelijk, netjes deelnemers te helpen in het maken van juiste beslissingen bij het treindienstleiden
 • d) Plezier!

Lees de gebruiksaanwijzing (echt doen!) en print de tijdtafel van de treinen uit. Dit helpt je de juiste en leuke aanwijzingen te geven en beslissingen te nemen tijdens het treindienst-leiden.

Terminologie

client : Een software programma dat gegevens ophaalt van een server.

verkeersleidingspost : Een server die bijv. Post T Hengelo draait, en toelaat dat server gegevens ophalen van de simulatie. In onze begrippen is het ook een publicatie op een centrale lijst op het internet, om clients de kans te geven een server te “vinden”.

firewall : Een software programma dat gevaarlijke, of potentieel gevaarlijke gegevens blokkeert.

LAN : Local Area Network. Dit type netwerk vindt u normaal gesproken thuis, op school of op het werk..

MultiPlayer : De naam gebruikt om de modus aan te geven waar bijv. Post T Hengelo gegevensaanvraag van hun clients toelaat.

ping : In deze simulatie bedoeld als de tijd nodig om gegevens van server naar client en terug te transporteren. Dit helpt om de traagheid van het netwerk te bepalen. Getallen onder 500 ms zijn prima.

port : Een software adres, gebruikt om netwerk gegevens aan de juiste computer te leveren

router: Een apparaat dat communiceert tussen computers in een LAN of tussen het LAN en het internet.

server Een software programma dat “luistert” naar gegevens aanvragen en “serveert” informatie zoals gevraagd wordt. Post T Hengelo is bijvoorbeeld een “server” als de de Multiplayer modus aan staat.

server operator : De persoon die bijv. Post T Hengelo in Multiplayer mode heeft lopen.

WAN : Wide Area Network. Het internet wordt beschouwd als WAN.

Andere nuttige bronnen

Opzetten van routers and poorten

Operating systeem opzetten om een statisch IP adres te gebruiken

Test of een poort geopend is en geforwarded wordt

Lijst van poort nummers en programma’s

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages