Station Knop

From SignalWiki
Jump to navigation Jump to search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Functie

Station Knop

De station knop (BT) wordt gebruikt in combinatie met de Wissel Vergrendel of Wissel Ontgrendel Knoppen om het zogenaamde wissel-omleg-ketting mechanisme in- of uit te schakelen. Tevens is bediening van deze knop nodig bij het omschakelen van de Seinverlichting.

Wissel Ketting Uitschakelen

Druk de WSpT knop samen met Station knop om het wissel-omleg-ketting mechanisme uit te schakelen. Merk op dat het LK lampje bij de WSpT en WESpT knop op zal lichten. Het inschakelen van de wissel ketting wordt op een soortgelijke manier gedaan, echter in combinatie met de WESpT knop.

Wissel Ketting Inschakelen

Druk de WESpT knop samen met Station knop om het wissel-omleg-ketting mechanisme in te schakelen. Merk op dat het LK lampje bij de WSpT en WESpT knop zal doven. Het uitschakelen van de wissel ketting wordt op een soortgelijke manier gedaan, echter in combinatie met de WSpT knop.