ZNP801 NL

From SignalWiki
Jump to navigation Jump to search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Functie

ZNP801 met voorbeeld van een set commando'.

Het ZNP801 is een systeem dat wordt gebruikt om de vocal communicatie tussen treindienstleiders van aangrenzende seinhuizen te verminderen. Aanbieden, aannemen, weigeren en annuleren van treinen wordt door dit systeem ondersteunt. Aanvullend kunnen hiermee treinnummers op het paneel gewijzigd worden.

Bediening

Het systeem werkt door middel van het samenstellen van een reeks waarden en commando's. Als een reeks van waarden en commando's ingevoerd is, stuurt de treindienstleider dit naar de treindienstleider van een een buurpost. De 'buurman' op zijn beurt, gebruik makend van ZNP801, neemt op zijn beurt een beslissing hoe hij met dit verzoek omgaat.

Treinen Aanbieden

Om een trein aan te bieden, moet je het trein nummer, gevolgd door het station waar ja de trein aan aan wilt bieden, vervolgens het spoor nummer, en tot slot het "ANB" commando. "ANB" betekent dat het gaat om het aanbieden van een trein. Voorbeeld: om trein "3435"met stuurcijfer "1" naar buurpost "XYZ" over spoor "123" aan te bieden voer je het volgende in:

13435 XYZ 123 ANB

Om het daadwerkelijk te versturen druk je op "ZNS". Het trein nummer zal op het paneel beginnen te knipperen. Dit betekent dat het verzoek is verzonden naar de buurpost, en dat je wacht op dat de trein door hem wordt aangenomen of geweigerd. Als de trein geweigerd wordt zal het nummer stoppen met knipperen en verdwijnen. Wordt de trein aangenomen, dan zal het treinnummer continue getoond worden. Het kan een of twee minuten duren voordat een buurpost een trein aanneemt danwel weigert, dus heb geduld.

Aannemen en Weigeren van Treinen

Als een buurpost je een trein aanbiedt zal het ZNP801 iets soortgelijks als het volgende in het display tonen:

08:11 37831 XYZ 251

Dit betekent dat de treindienstleider van de buurpost XYZ trein 3567 wil sturen via sppoor 251. Indien je de trein wilt aannemen, druk dan op ANN. Het display toont nu

08:11 37831 XYZ 251 ANN

hetgeen aangeeft dat je de trein wilt aannemen. Om je besluit daadwerkelijk te versturen, druk je op de ZNS knop. Het knipperen van "3 7831" op het paneel zal nu ophouden, en zal constant getoond worden.

Druk op ZNL indien je de trein wilt weigeren. Het knipperende nummer "3 7831" op het paneel zal geheel verdwijnen. En de treindienstleider van de buurpost zal het waarschijnlijk enkele minuten later opnieuw proberen de trein aan te bieden.

Wijzigen Treinnummers

Soms is het nodig om handmatig de treinnummers op het paneel te wijzigen.

Wijzigen van een Bestaand Treinnummer

Om een bestaand treinnumer te wijzigen dient het huidige nummer ingetypt te worden gevolgd door het drukken van de T toets. Dit laatste voegt een streepje ("-") toe. Type vervolgens het nieuwe nummer. Het ingevoerde commando ziet er dan ongeveer zo uit:

12345-56789

Indrukken van ZNS voert de actie uit.

Een Nieuw Nummer Instellen

Om een nieuw nummer op het paneel te laten tonen, heeft ZNP801 een treinnummer, een lokale station code en een spoornummer nodig:

12345 B 204

De lokale station code is, gelijkwaardig aan een buurpost code, alleen in dit geval verwijst het naar je eigen station.

Nummer Wissen

Typ het te wissen nummer gevolgd door ZNL om een op het paneel getoond nummer te wissen.

Wissen van Invoer

Druk op de LOE toets als je een fout maakt tijdens invoeren of als je besluit een bepaalde actie toch niet uit te voeren

Spoor Beschikbaarheid Indicaties

Om de treindienstleider te helpen herinneren aan de status van een bepaald spoor, of om aan de leidinggevende treindienstleider de spoorbeschikbaarheid te tonen, kan met behulp van het ZNP systeem de beschikbaarheid worden aangegeven.

Dit is slechts een indicatie als herinnering en heeft dus geen enkele invloed op het beveiligingssysteem.

De volgende Spoor Beschikbaarheid Indicatie (SBI) zijn beschikbaar:

  • 00000 = spoor is buiten dienst
  • FFFFF = spoor is buiten dienst voor treinen met elektrische tractie
  • 0F0F0 = spoor is niet beschikbaar / spoor is bezet zonder trein nummer

Als je een SBI invoert voor een spoor, terwijl er reeds een treinnummer op dat spoor wordt gemeld, dan zal het SBI worden opgeslagen. Zodra het treinnummer verdwijnt, zal het SBI getoont worden.

Indien een treinnummer wordt ingevoerd voor een spoor, waarop al een SBI staat, dan zal de SBI tijdelijk worden verwijderd voor dat spoor. Zodra het treinnummer weer verdwijnt, zal de SBI weer verschijnen.

SBI's springen NIET mee met de seinen. Om een SBI te verwijderen, moet je expliciet de station code en spoornummer invoeren.

Verder Tips Voor Invoer Van Stuurcijfer

  • Invoeren van 112 resulteert in treinnummer 112 (het stuurcijfer is hier NIET opgegeven)
  • Invoeren van 100012 resulteert in stuurcijfer 1 met treinnummer 112, dus 1 12.

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages