Line Operations Handleiding

From SignalWiki
Jump to navigation Jump to search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Introductie

Een aantal Stellwerk simulaties (Sp Dr S 60) kunnen met elkaar verbonden worden zodat U het treinverkeer kunt regelen dat door andere mensen over het Internet naar U toegestuurd wordt.

Verbinden met andere simulaties is normaliter vrij eenvoudig; hiervoor dienen slechts enkele instellingen gemaakt te worden in uw firewall en router.

Opmerking: Meer gedetailleerde information over hoe het simulatie netwerk werkt is beschreven in het artikel "Simulatie Netwerk In Detail".

Er zijn een aantal mogelijkheden om een baanvak te starten, er aan deel te nemen of te bekijken:


Het Verkeersleidingbeeld wordt gebruikt om ...

 • ... een bestaand Baanvak te bekijken, om een globaal overzicht te hebben van wat waar gebeurd op het baanvak.
 • ... eenvoudig verbinden met een bestaande Baanvak sessie.


Het starten van een nieuw Baanvak wordt gedaan vanuit een seinhuis simulatie, welke de optie Stationsverbinding heeft. Er zijn twee mogelijkheden:


Deelnemen aan een bestaande Baanvak sessie kan ook gerealiseerd worden vanuit een simulatie die de optie Stationsverbinding heeft. De twee mogelijkheden zijn:

 • Bekijk baanvak in actie : deze optie brengt U feitelijk terug naar de Verkeersleidingbeeld applicatie, van waaruit U een beschikbaar baanvak kan selecteren om aan deel te nemen.
 • Handmatig Verbinden Met Een Bestaand Baanvak : als U de server details weet van de buurpost, kunt U hier Uw verbinding configuren en met het betreffende seinhuis verbinden.

Zaken die je moeten Weten en Doen alvorens te Beginnen

Poorten

Wanneer een computer via een netwerk gegevens stuurt naar of ontvangt van een andere computer, dan gebeurd dit via specifieke poorten. Netwerk poorten zijn niet zoals fysieke poorten aan de achterzijde van je computer zoals aansluitingen voor muis en toetsenbord. Netwerk poorten zijn "software adressen" die ervoor dat de data naar specifieke computer programma's op de doelmachine worden gestuurd.

Als je op het web surft met een browser, terwijl je tegelijkertijd aan het chatten bent met behulp van een Instant Messaging applicatie, zal de web data naar een andere poort gestuurd worden dan de binnenkomende data van de persoon waarmee je aan het chatten bent.

De Stellwerk simulaties gebruiken standaard poort 55386 (TCP protocol) voor de verbinding met buurpost simulaties. De Stellwerk simulaties gebruiken standaard poort 55387 (UDP protocol) voor het publiceren van sein-, trein- en rijwegen-gegevens richting de Verkeersleidingbeeld applicatie (Verkeersleiding data).

Port Forwarding

In een typisch LAN fungeert de router als een gateway tussen computers in dat netwerk, en andere machines buiten het LAN. Normaal gesproken worden verzoeken om gegevens van buiten een LAN door de router om beveiligingsredenen geblokkeerd.

Om de router te instrueren dat het dataverkeer bestemd voor de Post T / Stellwerk simulaties moet worden toegestaan, dient port forwarding ingeschakeld te worden. In eenvoudige bewoordingen: de router moet verteld worden dat het dataverkeer via een specifieke poort (in dit geval 55386) moet/mag worden doorgestuurd naar een specifiek IP-adres (= het IP adres van jouw conputer).

Raadpleeg de handleiding van je router, of bezoek PortForward.Com om te zien of jouw router daar vermeld wordt. Hieronder wordt een voorbeeld van port forwarding gegeven:

Multiplayer en router settings.png

De simulatie maakt uitsluitend gebruik van TCP voor alle multiplayer netwerkverkeer. De computer waar de data naar doorgestuurd wordt opgegeven middels het IP adres van de computer. Het wordt aangeraden om je computer een vast (statisch) IP adres te geven – raadpleeg de handleiding van het besturingssysteem (bijv. Windows XP, Vista, Win7) over hoe een statisch (vast) IP adres ingesteld kan worden. Zie ook de sectie Andere nuttige bronnen voor aanvullende online informatie bronnen die je kunnen helpen bij he instellen van eeen statische IP adres en poort forwarding.

Firewalls

Op computers is meestal firewall software geïnstalleerd en geconfigureerd (eerlijk gezegd zou dit zo moeten zijn) om extra netwerkbeveiliging te bieden. Als je gebruik maakt van een firewall op jouw computer, dien je ervoor te zorgen dat de poort die je gebruikt (meestal 55386) geopend is. Als dit niet het geval, zal niemand in staat zijn met jouw (seinhuis simulatie) server te verbinden.

Sommige firewalls kunnen detecteren wanneer een applicatie een bepaalde poort nodig heeft, en zal vriendelijk om jouw toestemming vragen de poort te mogen openen. Raadpleeg de handleiding van jouw firewall software voor hoe een poort toe te voegen.

Verkeersleidingbeeld (Supervisor)

Het Verkeersleidingbeeld is een applicatie waarmee U een grafisch overzihct van actieve Baanvak sessie kunt laten tonen, en dus zien waar de treinen zich bevinden en welke rijwegen ingesteld zijn door de treindienstleiders van de verschillende seinhuizen. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden:

 • bekijken van Uw eigen Baanvak sessie of van het baanvak waaraan U deelneemt;
 • opvragen welke Baanvak sessies actief zijn, en welk van de mogelijke seinhuizen van dit baanvak nog niet bezet zijn, zodat U direct aan dit Baanvak kunt deelnemen.

De Verkeersleidingbeeld (Supervisor) applicatie is gratis en kan gedownload worden vanaf de Signalsoft website. Opmerking: Op het moment dat U wilt deelnemen aan een Baanvak en U heeft de Verkeersleidingbeeld applicatie niet geinstalleerd, zal U hier er aan herinnerd worden deze te downloaden en doorgestuurd worden naar de download link.

Het startscherm van het Verkeersleidingbeeld ziet er als volgt uit:

Start screen

Op het startscherm zijn de volgende opties beschikbaar:

 • Instellingen : poort instellingen voor de Baanvak communicatie
 • About : informatie over de Verleidingsbeeld applicatie en de geinstalleerde seinhuis simulaties die ermee gebruikt kunnen worden
 • Bekijk beschikbare lijnen : bekijken van de actieve Baanvak sessies
 • Taal : wijzig Uw taal instelling hier

Instellingen

Indien u de Verkeersleidingbeeld applicatie voor de eerste keer gaat gebruiken, dient U eerst de Instellingen te controlleren. Onder Instellingen stelt u in welke Poort de Verkeersleidingbeeld applicatie moet gebruiken voor het bekijken van actieve baanvakken. Hiervoor dient een poort geopend te zijn, gebruikmakend van het UDP protocol, op zowel Uw router als in Uw firewall.

De Verkeersleidingbeeld applicatie gebruikt standaard de poort 55385 (UDP protocol) om de beschikbare baanvakken te bekijken.

Gebruik de Test-knop om te controleren of de poort instellingen juist functioneren.

Over ..

De Over ..-knop opent een venster met daarin een overzicht van simulaties die compatibel zijn om te werken met de Verkeersleidingbeeld applicatie.

U *moet* Remagen, Bonn, en/of Bonn-Bad Godesberg geinstalleerd en voorzien van een geldige licentie hebben om met de betreffende simulatie deel te kunnen nemen aan een baanvak. In alle andere gevallen kunt u met de Verkeersleidingbeeld applicatie een baanvak alleen bekijken.

Bekijk beschikbare lijnen

Als U op de knop Bekijk beschikbare lijnen' drukt zal een nieuw venster openen. Dit venster toont alle actieve Baanvak sessies.

Show lines

De volgende informatie wordt per vermelde Baanvak sessie getoond:

 • Naam : zoals opgegeven door de persoon die de Baanvak sessie gestart heeft.
 • Baanvak : het baanvak, bijvoorbeeld Remagen - Bonn , waarvoor de sessie actief is.
 • Trdl : het aantal treindienstleiders dat verbonden is met de sessie. Kan gelezen worden als het aantal seinhuizen (simulaties) die reeds met de Baanvak sessie verbonden zijn.
 • Actief sinds : de tijd dat de sessie actief is
 • Laatste activiteit : de tijd die verstreken is sinds een van de treindienstleider een actie heeft uitgevoerd op zijn seinhuis.
 • Wachtwoord : een symbool dat aangeeft of voor deelname aan de Baanvak sessie al dan niet een wachtwoord vereist is.

De Herladen-knop kan ingedrukt worden om de getoonde lijst te verversen.

Selecteer één van de beschikbare lijnen en druk vervolgens op de Bekijken-knop de details van de betreffende Baanvak sessie te bekijken.

Open en wachtwoord beschermde Lijnen

Iemand die een Baanvak sessie organiseert kan ervoor kiezen om een wachtwoord aan zijn sessie te koppelen. Er kunnen uiteenlopende redenen voor de organisator zijn om dit te doen, maar één van de redenen kan zijn dat hij wil dat uitsluitend mensen die hij heeft uitgenodigd mee kunnen doen aan zijn sessie.

Je kan zien of een Baanvak sessie een wachtwoord verlangt aan de hand van de getoonde iconen:

Icoon Betekenis Beschrijving
inline Geen wachtwoord De baanvak sessie staat voor iedereen open om aan deel te nemen
inline Wachtwoord vereist De Baanvak sessie vereist een wachtwoord om deel te kunnen nemen. De persoon die de baanvak sessie heeft gestart zal dit wachtwoord aan U moeten verstreken.

Een Lijn Bekijken

Nadat U een Baanvak sessie uitgekozen heeft om te bekijken, zal het venster dat er als volgt uit kan zien geopend worden.

Viewing a line

In dit voorbeeld ziet U een baanvak sessie tussen Bonn Hbf and Remagen. U kunt zien waar de treinen zich bevinden, de status van de seinen en welke rijwegen ingesteld zijn.

Opmerking: indien de seinen een grijze status hebben, is dit een eerste indicatie dat het betreffende gedeelte van de baanvak sessie nog niet bediend wordt door een speler.

Rechtsonder in het venster wordt een icoon getoond, dat de status van Uw verbinding met de huidige Baanvak sessie aangeeft. Zie verderop in de paragraaf Statussen van het Verkeersleidingbeeld.

Linksonder ziet U enkele knoppen met de verkortingen van elke seinhuis dat verbonden kan worden of verbonden is met de huidige baanvak sessie. In deze knoppen, zult U ook gekleurde status indicaties aantreffen. Meer hierover in de paragraaf Stations/seinhuizen.

Met de knop Afsluitseinen kunt U de statussen van Afsluit-/Rangeerseinen tonen danwel verbergen.

Statussen van het Verkeersleidingbeeld

Rechtsonder in het venster wordt een icoon getoond, dat de status van Uw verbinding met de huidige Baanvak sessie aangeeft. Indien het icoon iets anders toont dan het groene icoon, betekent dit dat U waarschijnlijk een probleem heeft met de instellingen van uw Poorten of Firewall. De Verkeersleidingbeeld applicatie zal waarschijnlijk geen of onjuiste gegevens tonen bij een rood of geel icoon.

Naast deze status indicatie zult U ook twee letter zien knipperen:

 • 'S' : De Verkeersleidingbeeld applicatie verzend data naar de met het baanval verbonden seinhuizen (de applicatie vraagt om verse gegevens)
 • 'R' : De Verkeersleidingbeeld applicatie ontvangt gegevens van de met het baanvak verbonden seinhuizen (de applicatie ontvangt nieuwe data m.b.t. treinen, seinen en rijwegen)


Icoon Betekenis Beschrijving
inline Fout Dit is een typische fout status - geen poort forwarding gedetecteerd en/of geen simulatie data ontvangen.
inline Probleem poort forwarding gedetecteerd OF simulatie data ontvangen, maar niet beide.
inline OK poort forwarding OK EN simulatie data ontvangen.

Stations/seinhuizen

De Station knoppen, of beter de Seinhuis knoppen, hebben een aantal doeleinden:

 1. om te tonen of een seinhuis reeds bezet is door een speler, en dus tonen of het seinhuis deelneemt aan de Baanvak sessie
 2. om zelf te verbinden met de betreffende seinhuis simulatie te verbinden met de Baanvak sessie. Uiteraard *moet* U in het geselecteerde seinhuis (simulatie) geinstalleerd en gelicenseerd hebben om mee te kunnen doen.

Indien U besluit deel te nemen aan een Baanvak klikt U op de betreffende knop. Uw seinhuis simulatie zal automatisch gestart worden en zich verbinden met de Baanvak sessie. U kunt alleen verbinden met een directe buurpost. Bijvoorbeeld: Indien Remagen reeds bezet is, en de rest niet, kan je alleen met de Bonn-Bad Godesberg simulatie verbinden en niet met Bonn Hbf. Baanvakken vereisen een keten van met elkaar verbonden seinhuizen, dus geen gaten er tussen in.

Opmerking: voordat U deel gaat nemen aan een Baanvak zult U ervoor gezorgd moeten hebben dat de poort instellingen van de simulatie in orde zijn. Hoe dit gedaan moet worden kunt U in één van de volgende paragrafen lezen.

Icoon Betekenis Beschrijving
inline Geen Buurposten Beschikbaar Het seinhuis is voor dit deel van het baanvak beschikbaar, maar er zijn geen buurposten actief om mee te verbinden.
inline Bezet Het seinhuis maakt reeds deel uit van het huidige Baanvak. (lees: iemand anders is al verbonden met het baanvak met die seinhuis simulatie.
inline Onbekend Het seinhuis maakt reeds deel uit van het huidige Baanvak. De status van het seinhuis is echter onbetrouwbaar. Getoonde locaties van treinen, statussen seinen en ingestelde rijwegen kunnen niet of onjuist zijn.
inline Beschikbaar Geeft aan dat het seinhuis voor dit deel van het baanvak beschikbaar is. U kunt met dit seinhuis deelnemen aan het baanvak. Uiteraard *moet* U in het geselecteerde seinhuis (simulatie) geinstalleerd en gelicenseerd hebben om mee te kunnen doen. Klik op de knop om met Uw seinhuis deel te nemen aan dit baanvak.

Een Baanvak Beginnen

Na het starten van de seinhuis simulatie applicatie, zoekt u de "Stationsverbinding" kop met het groen/zwarte icoon. Druk op deze knop om te beginnen met de Baanvak configuratie.

Line operations button nl.png

U heeft nu de volgende keuzes: een nieuw Baanvak starten of bekijken en deelnemen aan een bestaand Baanvak.

Line operations choices nl.png

 • Nieuw baanvak starten zal Uw eigen Baanvak sessie starten waaraan anderen kunnen deelnemen
 • Bekijk een actief baanvak zal de Verkeersleidingbeeld applicatie starten. Van hieruit kunt U deelnemen aan reeds bestaande Baanvak sessies
 • In een baanvak meewerken laat U deelnemen aan een bestaand Baanvak, verlangt echter enkele handmatige acties van Uw kant.

Een Nieuw Baanvak Beginnen

U heeft twee mogelijkheden nadat U de optie Nieuw baanvak starten heeft gekozen:

 • Start nieuw baanvak: dit is de makkelijke methode om een nieuw Baanvak te starten
 • Start baanvak (Gevorderd) : hier heeft U meer controle over hoe een nieuw Baanvak opgezet wordt, bijvoorbeeld voor spelen over een LAN. Andere gebruikers moeten Uw server details kennen om met U te kunnen verbinden.

Een Nieuw Baanvak Beginnen (Eenvoudige methode)

Selecteer de tab Start nieuw baanvak om een nieuw baanvak volgens de eenvoudige methode te starten

Setting up new Line Operations in Easy mode

Eerst dienen de velden Volledige naam, uw Baanvak en Wachtwoord (optioneel: indien U Uw sessie wilt afschermen met een wachtwoord) ingevuld te worden Druk daarna op de knop Baanvak samenstellen Then press the Setup Line Operations button

De melding OK ... Druk op 'Start' moet nu verschijnen, als ook een groene rand rondom de Start.

Start new Line Operations in Easy mode

Indien alle poorten juist geconfigureerd zijn, zal de simulatie starten.

Handmatig Een Nieuw Baanvak Beginnen

Selecteer IP Adres afvragen op de Start baanvak (Gevorderd) tab, .

Line operations new 0 nl.png


Kies Uw IP adres. Indien U op een LAN speelt, selecteert U Uw 192.168.X.X adres. Gebruik 127.0.0.1 indien U twee simulaties op dezelfde computer met elkaar wilt verbinden. Waarschijnlijk wilt U uw WAN adres gebruiken, zodat andere mensen zicht met Uw seinhuis kunnen verbinden via het Internet. Hiervoor kiest U Detecteren om uw WAN adres op te laten halen.

Line operations new 1 nl.png


Nadat U uw IP adres geselecteerd heeft, klikt u op Gebruik.


De Start! knop zou nu een groene rand moeten hebben, om aan te geven dat uw verbindings informatie juist ingesteld is.

Line operations new 3 nl.png


De rest van de startprocedure van de simulatie is hetzelfde.

Handmatig Verbinden Met Een Bestaand Baanvak

Vul de server code, welke U gekregen moet hebben van de persoon die de baanvak sessie gestart heeft, in op de tab koppelen met baanvak (Gevorderd)

Line operations join 0 nl.png


Kies IP Adres afvragen.

Line operations join 1 nl.png


Kies Uw IP adres. Indien U op een LAN speelt, selecteert U Uw 192.168.X.X adres. Gebruik 127.0.0.1 indien U twee simulaties op dezelfde computer met elkaar wilt verbinden. Waarschijnlijk wilt U uw WAN adres gebruiken, zodat andere mensen zicht met Uw seinhuis kunnen verbinden via het Internet. Hiervoor kiest U Detecteren om uw WAN adres op te laten halen.

Line operations join 2 nl.png


Nadat U uw IP adres geselecteerd heeft, klikt u op Gebruik.De Start! knop zou nu een groene rand moeten hebben, om aan te geven dat uw verbindings-informatie juist ingesteld is.

Line operations join 4 nl.png


Bij seinhuizen welke met meerdere seinhuizen kunnen koppelen, dus meer dan één buurpost kunnen hebben, zult U tot slot moeten aangeven met welke buurpost U wilt verbinden.

Line operations neighbour nl.png


Als het verbinden succesvol is, zal de simulatie starten.

Treindienstleiden tijdens een Stationsverbinding

Er is weinig verschil tussen het verkeersleiden samen met echte mensen en verkeersleiden samen met gesimuleerde buurpost-treindienstleiders. Het ZNP801 systeem is bijvoorbeeld exact hetzelfde, en functioneert ook hetzelfde ongeacht het type buurpost (echt menselijke treindienstleider of gesimuleerd).

Communicatie

Een klein verschil is het gebruik van het communicatie paneel. Het bellen van de buurpost gaat hetzelfde, maar communicatie wordt afgehandeld met een speciale knoppen, zoals in het hieronder getoonde communicatie venster:

Gesprek met buurpost

Knop Betekenis
H Standaard begroeting: "Hier Treindienstleider <station>." Bericht wordt automatisch verstuurd bij indrukken.
? Geeft een boodschap om te vragen of er nog steeds iemand aan de lijn is: "Hallo? Bent u er nog?"
Z Begint een mededeling met de tekst: "Treinbericht: ________"
I Begint een mededeling met de tekst: "Ik herhaal: "
E Beëindigen van een gesprek: "Bedankt. Sluiten."
X Stop sturen van treinen "Stuur geen treinen meer tot nader bericht. Bedankt!"
C Wist invoer.
Zendne Verstuur het ingetypte bericht.

U kunt elke willekeurig tekst invoeren in het invoerveld, en daaarna verzenden door op Zenden te drukken.

Telefoon

Bij deelname aan een Baanvak kan iedere treindienstleider per telefoon met een andere treindienstleider van dat baanvak communiceren. Iedere treindienstleider heeft een uniek telefoonnummer. De telefoonnummers voor het Rheingold project staan in het Telefoonboek Linke Rheinstrecke (Rheingold project).

Druk op de Telefon-knop op het communicatie paneel om een andere treindienstleider te bellen. Er verschijnt dan een numeriek toetsenbord.

Toets het nummer in van de te bellen treindienstleider, gevolgd door de knop met groen telefoon hoorn symbool. Druk hierna op de groen Ruf-knop op het communicatie paneel. Opmerking: Druk op de rode X indien er een fout gemaakt wordt tijdens het intoetsen van het nummer of om het bellen af te breken.

Wanneer de andere treindienstleider opneemt, zal er een tekstvenster met een Zend' knop verschijnen. Communicatie vindt op de zelfde manier plaats als met andere (AI) buurposten. Elke treindienstleider (beller of gebelde) kan het gesprek beeindingen door op de Ende-knop op het communicatie paneel te drukken.

Het Baanvak' telefoon systeem werkt alleen indien er een volledig (baanvak)verbinding tussen de simulaties bestaat. Als er een seinhuis, dat tussen de twee partijen in ligt, niet aan het baanvak deelneemt, zal communicatie tussen de twee treindienstleiders in dit geval niet mogelijk zijn.

Toetsenbord Telefoon

Fax systeem

Raadpleeg het artikel over het fax systeem.

Baanvak Opties Tijdens De Simulatie

Terwijl U bezig bent met de simulatie heeft U een aantal opties met betrekking tot de status van uw seinhuis als server van een Baanvak en de statussen van verbindingen..

Status

Om de huidige status van het baanvak te bekijken, gebruikt U de menu-optie Seinhuizen koppelen > Status... . Hier kunt uw eigen servcer code opvragen (als U deze bijvoorbeeld vergeten bent te kopiëren tijdens het starten) of het wachtwoord van de Baanvak sessie (indien ingesteld) opvragen.

Tevens wordt vermeldt welke treindienstleiders met Uw seinhuis verbonden zijn.

Status Line Operations

Waarschuwing

Deze knop zorgt ervoor dat de geselecteerde gebruiker venster te zien krijgt met daarop een waarschuwing. Dit is bedoeld om deelnemende treindienstleiders die niet meewerken of niet oplettend genoeg zijn te wijzen op hun gedrag.

Afsluiten

Deze knop verwijderd een deelnemer uit de Baanvak sessie. Dit moet alleen worden gebruikt als een laatste redmiddel, nadat alle pogingen voor het oplossen van geschillen met andere treindienstleiders niet geholpen helpen.

Verbindingen

Als een Baanvak actief is zal er een icoon verschijnen in de statusbalk. Hieronder de verschillende statussen die getoond kunnen worden:

Icoon Betekenis Beschrijving
Fout
Fout Dit is een typische fout status - er is iets serieus niet in orde is. Soms betekent het dat het systeem op een bepaalde gebeurtenis wacht. Als het icoon blijft staan is het zeer onwaarschijnlijk dat iemand met je server kan verbinden
Niet Verbonden
Niet verbonden Dit icoon wordt getoond nadat de sessie gestart is - de sessie is actief maar er is niemand verbonden
Verbonden
Verbonden Dit geeft het aantal deelnemers dat verbonden is aan.

Indien je de simulatie ook als Verkeersleidingpost hebt geactiveerd, zal een tweede icoon ernaast verschijnen. Dat icoon toont het aantal, middels de Multiplayer client, met jouw seinhuis verbonden assistent-treindienstleiders.

Baanvak Beëindigen

Gebruik de menu-optie Seinhuizen koppelen > Einde om de Baanvak simulatie te stoppen. Het treinverkeer zal vanaf nu niet meer over het Internet met buurposten gedeeld worden, maar volgens de (ingebouwde) dienstregeling in de simulatie verschijnen (zoals bij een gewone simulatie).

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages